Totaal: 0,00
Totaal: 0,00

Waterkwaliteit en waterverbeteraar kernbegrippen van de vijver en het zwembad. Water is chemie want het bevat diverse onzichtbare elementen die noodzakelijk in stand moeten gehouden worden om de kwaliteit van water te vrijwaren. Omwille van het feit dat de diverse bestanddelen van het water onzichtbaar zijn moet u ze meten om de waterkwaliteit te kennen. Hiervoor gebruikt men de watertest. Naargelang de resultaten van de meting zal men al dan niet waterverbeteraars (ook wel conditioner genoemd (vb anti fosfaat) moeten toedienen. Het kan hierbij enerzijds gaan om mineralen die Ph, Kh, Gh, aanpassen, maar het kan anderzijds ook gaan nitrificerende bacteriën  ter eliminatie van ammoniac, nitiet of nitraat, of tenslotte om anti alg producten of anti fosfaat of fosfaat verwijderaars.

Sommige waterverbeteraars werken in 2 richtingen, vb Ph kan men verhogen of verlagen, voor Kh en Gh is het enkel verhogen aan de orde. Nitrificerende bacteriën zijn onmisbaar voor filter en stikstofcyclus. Waterverbeteraars en nitrificerende bacteriën moeten in siervijvers meerdere malen per seizoen bijgewerkt worden, daar waar anti alg producten enkel in voor en najaar zullen toegepast worden. Anti alg producten bestaan in poeder en vloeibare vorm, en anti alg biologisch. Anti fosfaat zal dan weer over het hele seizoen met regelmaat gebruikt worden om de waarden in toom te houden.

Nitrificerende bacteriën bestaan in vele vormen en merken, er zijn nitrificerende bacteriën in poedervorm, maar ook vloeibare bacteriën. En dan zijn er nog de vloeibare levende bacteriën.

Een groot deel van onze producten zoals de Ph, Gh, Kh, anti alg, anti fosfaat en bacteriën kunnen zowel dienen voor vijver als voor zwembad.

Wil u weten hoe Waterkwaliteit en waterverbeteraar precies in mekaar zit?
LEES hier

X