Totaal: 0,00
Totaal: 0,00

Vissen kunnen zoals ieder levend wezen ziek worden. Het is essentieel een juiste diagnose te stellen vooraleer te behandelen.

Het is ten stelligste afgeraden vissen blindelings te behandelen, op risico af dat ze sterven.

Visziekte kan diverse oorzaken hebben, zoals slechte waterkwaliteit, passage van vogels of amfibieën, het aanbrengen van niet gedesinfecteerde planten, het uitzetten van vissen uit de vrije natuur etc…

Om het beeld te vereenvoudigen, en u een snel idee te geven, kunnen we gevulgariseerd stellen dat visziekten in te delen zijn in infectueuze en niet-infectueuze ziekten.(zoals een tumor)

Infectueuze ziekten zijn onder te brengen in 4 categorieën :

1) Parasitaire infecties

2) Schimmels

3) Bacteriële infecties

4) Virussen (hebben geen behandeling)

DE PARASIETEN

In het voorjaar en de herfst zijn de grote temperatuurschommelingen vaak oorzaak van parasitaire infecties. Zelfs wanneer u zweren op de vissen vaststelt zijn ze dikwijls secundaire infecties. Een afstrijkje op de vis vergezeld van een microscopisch onderzoek bezorgt klaarheid.

Parasieten kunnen (gevulgariseerd) onderverdeeld worden in twee groepen, enerzijds protozoaire organismen (eencelligen zoals Chilodonella, trichodina, costia, witte stip etc..) en anderzijds metazoa (meercelligen Dactylogyrus, gyrodactylus, haakwormen, rondwormen, bloedzuiger en karperluis etc..)

De protazoairen worden behandeld met FMC, De Metazoa met VERMI-KILL

DE SCHIMMELS

Over het algemeen worden schimmels of schimmelinfecties veroorzaakt door een slechte waterkwaliteit, en zijn daardoor meestal secundaire infecties. DUS EERST WATERKWALITEIT TESTEN EN REMEDIEREN.

Er bestaan honderden verschillende schimmelinfecties, hierna de voornaamste voor vissen.

– Saprolegnia : dikwijls in het voorjaar, de vissen zijn aangetast door een door een watte-achtige als velours aanziende laag. Behandeling met FMC

– Branchiomyces : bij warm weer (20 à 25°) veroorzaakt kieuwrot. Behandeling met FMC

– Dermocystidium Koi : omkapselde roodachtige knobbels. Sommigen kunnen chirurgisch verwijderd worden met vloeibare stikstof.

DE BACTERIELE INFECTIES

Er bestaan talloze bacteriën, waaronder goede, zoals de nitrificerende bacteriën (voor de filtering), maar er zijn ook kwaadaardige bacteriën. De meest voorkomende zijn Pseudomonas, aeromonas (hydrophyla of salmonicida), flavobacterium colomnaris, etc..

Bacteriën als vorm van primaire infectie komen meestal voor bij warmere perioden.

Sommige bacteriële infecties kunnen in en vroeg stadium behandeld worden met ACRIFLAVINE

Zweren kunnen behandeld worden met PROPOLIS.

Vervolgens kan genezing gebracht worden door een antibiotica kuur via het voedsel. Contacteer ons, of raadpleeg een gespecialiseerde veearts.

Toont alle 11 resultaten

X