Totaal: 0,00
Totaal: 0,00

EcoTreat Maintenance pro zijn een speciaal gesoleerd geheel van natuurlijke filterbacteriën die een verhoogd vermogen bezitten om nitrogenen (N-ammoniak en N- nitraat) en fosforen (othofosfaten) te verwijderen uit vijvers, meren, watertuinen en aquaria. Maintenance pro filterbacteriën gebruiken het bestaande organisch afval in het water/sediment als carbonbron. De Maintenance pro filterbacteriën verwijderen de nitrogeen- en fosforoverschotten uit het behandeld water, zonder nadelige gevolgen voor vissen of ander leven.  EcoTreat Maintenance pro filterbacteriën maken de consumptie van opgeloste zuurstof ongedaan. Op deze manieren bestrijden de microben in EcoTreat Maintenance pro schadelijke algen. Het is bewezen dat EcoTreat Maintenance pro nitrificerende bacteriën de verdere ontwikkeling van algengroei volledig kan voorkomen in heel wat wateroppervlaktes.

EcoTreat Maintenance pro filterbacteriën controleert algengroei zonder giftige chemische stoffen maar met een natuurlijk proces waarbij voedingsstoffen op een biologische manier worden tegengaan.  Maintenance pro filterbacteriën vermindert het organische afval en verbetert de helderheid van het water in vijvers en aquaria door een verhoogde biologische activiteit. Nitrificerende bacteriën Maintenance pro verlaagt ammoniak, nitraten en fosfor in water, vijvers, door een verbeterde opname en een omzetting in biomassa.  Maintenance pro filterbacteriën verteert organische afzet op een gecontroleerd peil. Filterbacteriën EcoTreat Maintenance pro vermindert vijverschuim en geurtjes in stilstaand water.

EcoTreat Nitrifier bevat speciale filterbacteriën die ammoniak en nitriet op een veilige manier omzetten in nitraat. De Nitrifier filterbacteriën die verantwoordelijk zijn voor de omzetting van ammoniak zijn de nitrosomonas filterbacteriën, en die zijn in geconcentreerde vorm aanwezig in Nitrifier. De tweede categorie filterbacteriën nl. de Nitrobacter en nitrospira zijn eveneens in geconcentreerde vorm aanwezig in EcoTreat Nitrifier.  De EcoTreat Nitrifier filterbacteriën brengt een proces op gang dat bekend staat als nitrificatie. Als dit proces is voltooid, is sterk toxische ammoniak omgevormd tot onschadelijk nitraat, dat door waterplanten kan worden gebruikt als voedingsbron. EcoTreat nitrifier filterbacteriën zal een deel van het nitraat op anaëroob niveau verwijderen, maar het merendeel van het overblijvende nitraat zal door de waterplanten worden gebruikt. Nitrifier filterbacteriën is een vloeibaar bacterie-preparaat.  Nitrifier filterbacteriën is verkrijgbaar in verschilende volumes.

Toont alle 10 resultaten

X