Totaal: 0,00
Totaal: 0,00

Algemene voorwaarden

1) Algemeen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen in onze webshop. Indien u een bestelling plaatst op onze webshop dan aanvaardt u automatisch deze voorwaarden. U kan vooraf kennisnemen van deze vooraarden.

2) TOEPASSING. Uw bestelling, en dus de koopovereenkomst is definitief zodra de uitgever van je krediet- of debetkaart ons bevestigt dat de transactie is goedgekeurd. We aanvaarden Paypal, MasterCard, en bankoverschrijving. Weigert de uitgever van de kaart de betaling, dan wordt de bestelling niet uitgevoerd door ons. Goederen worden voor verzending klaargemaakt binnen de 24u na ontvangst van uw betaling.

3) FOTOS, BESCHRIJVINGEN, ENZ. Tenzij schriftelijk, onder uitdrukkelijke wijziging van deze algemene voorwaarden, anders werd bedongen, gelden onze foto’s, tekeningen, ontwerpen, afmetingen en gewichten, evenals andere gegevens slechts als benaderende beschrijving, en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard dan ook nimmer door de klant ingeroepen worden om hetzij de afneming, hetzij de betaling te weigeren, hetzij de verbreking te bekomen of om schadevergoeding te vorderen.

4) PRIJZEN. Al onze prijzen, met uitzondering van de prestaties, vermeld op de webshop zijn vermeld btw inbegrepen. Een webshop is opgesteld door mensen, en mensen kunnen fouten maken, waarvoor voorbehoud. Indien het product dat u besteld onderhevig is aan een dergelijke fout, zullen we niet leveren, doch u de keuze geven te bestellen aan de correcte prijs, zoniet overgaan tot terugbetaling zonder schadevergoeding. De prijzen op de webshop zijn niet noodzakelijk dezelfde als in de winkel.Indien u goederen besteld met een intracommunautair btw nummer dat ongeldig is, dient ofwel de btw bijbetaald worden, ofwel worden de goederen niet verstuurd, en gebeurt terugbetaling onder aftrek van 15€ administratieve kosten.

5) TRANSPORTKOSTEN zijn niet in de prijs begrepen, variëren van land tot land, en zijn ten laste van de klant. Voor bestellingen van materiaal tot 28kg is de verzending gratis vanaf een bedrag van 130€ incl. Btw. Goederen met een lengte van meer dan 1 meter en/of boven de 28kg kunnen niet aan de standaard transportprijs verzonden worden. Hiervoor dient u prijs aan te vragen. Bestelt u ze toch zonder prijs aan te vragen, dan dient u deze goederen zelf af te halen in Sart-Custinne. Hetzelfde geld voor goederen waar in de beschrijving vermeld staat dat ze enkel afgehaald kunnen worden. Het feit dat u bij bestelling een verzendadres kan ingeven, of standaard transportkosten (<20€) aangerekend worden, of dat er “free shipping” verschijnt op de bestelbon, doet hieraan geen afbreuk. Dergelijke goederen zijn enkel af te halen of leverbaar mits betaling van een supplement. Voor transport van vissen, tenzij anders aangegeven is een supplement van minimum 70€/karton en maximum 150€/karton verschuldigd, naargelang het gewicht en de bestemming. Goederen die om welke reden ook dienen herverzonden te worden, gaan steeds naar postpunt of afhaalpunt, tenzij de klant het verschil in prijs tussen afhaalpunt en thuislevering bijbetaalt.

6) LEVERING, TERMIJNEN. Wij trachten de door u bestelde goederen zo snel mogelijk bij u te bezorgen. Hiervoor zijn wij afhankelijk van een derde, nl de transporteur. Eventueel opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Indien de transporteur u goederen aanbiedt die visueel beschadigd zijn, weigert u de goederen, of indien u ze toch in ontvangst neemt, dient er uitdrukkelijk melding van gemaakt te worden op het leveringsborderel. Zonder dergelijke melding is vervanging niet mogelijk. Niet zichtbare beschadigde goederen, dienen binnen de 12u gemeld te worden per e-mail, samen met bewijsstukken, en komen enkel in aanmerking voor vervanging of vergoeding indien de transportverzekeraar instaat voor vergoeding.

7) HERROEPINSRECHT EN ANNULERING.

In beginsel kan een aankoop binnen de 14 dagen teruggestuurd worden. Hierop bestaan echter uitzonderingen van producten die NIET KUNNEN TERUGGESTUURD WORDEN.

Welke producten kunnen niet teruggestuurd worden. Alle producten uit de categorieën “koi”,” koivoer-visvoer”, “apotheek”, “waterkwaliteit”, en “polyesterwerken”. Hetzelfde geldt voor goederen die u op maat bestelde, en die voor u op maat werden gemaakt of afgesneden. Dergelijke goederen kunnen niet teruggestuurd worden. Lampen kunnen eveneens niet teruggestuurd worden. Lampen worden door ons getest voordat ze verstuurd worden. Lampen fysiek gebroken bij levering komen enkel in aanmerking voor vervanging indien dit gemeld is op het transportborderel, zoniet enkel voor zover de transportverzekeraar instaat voor de vergoeding.

Alle andere producten kunnen, tenzij vermeld bij de categorie hierboven, het voorwerp uitmaken van een terugzending.

Enkel niet gebruikte, onbeschadigde en in originele verpakking teruggezonden producten komen in aanmerking voor volledige terugbetaling. In alle andere gevallen is de terugbetaling beperkt tot max. 35% van de aankoopprijs.

De verzendingskosten voor iedere terugzending zijn steeds ten uwe laste.

Indien u goederen wenst terug te sturen dient u ons vooraf te contacteren per mail. Wij laten u dan de instructies voor terugzending geworden. De teruggezonden goederen dienen effectief aan het adres dat wij u bezorgen te worden terugbezorgd, niet naar een postpunt of afhaalpunt. Afwijkingen hieraan dienen vooreerst schriftelijk overeengekomen. Retouren aan een ander adres dan hetgeen wij u opgeven, komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

Retouren onder waarborg dienen steeds verstuurd naar Rue de Patignies 28 te B-5575 Sart-Custinne.

Indien u bij miskenning van de in art. 5 vermelde bepalingen een bestelling plaatst en deze annuleert omdat u de goederen niet zelf wil afhalen in Sart-Custinne, of de supplemantaire transportkost niet wenst te betalen, is er een administratieve vergoeding van 15€ verschuldigd. Deze worden automatisch van uw terugbetaling afgetrokken.

Ingeval goederen besteld worden die in nabestelling staan, en om welke reden ook door de koper worden geannuleerd, en tevens betaald zijn op een andere manier dan via bankoverschrijving, zijn de transferkosten ten laste van de koper.

8) OVERMACHT is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die ons niet in staat stelt onze overeenkomst uit te voeren. Hieronder vallen stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen of het niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Zodra de situatie voorbij is voeren we de overeenkomst uit.

9) GDPR Indien u bij ons een bestelling plaatst op de webshop dient u een geldig telefoonnummer (voor contact bij levering) en e-mailadres (voor verzending van de factuur) op te geven. Deze gegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden niet aan derden overgemaakt. Enkele malen per jaar informeren wij u over bijzondere aanbiedingen via deze weg.

10) GESCHILLEN. Betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtban-ken van Brussel, met name de Vredegerechten en de Rechtbank van Koophandel.

11) Wie zijn wij Dynamic Office NV Droogstraat 25 B-3350 LINTER BTW BE0460.768.905

EXPLOITATIE VISSEN : Rue de Patignies 28 te B-5575 Sart-Custinne

Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting

X