Totaal: 0,00
Totaal: 0,00

Algemene voorwaarden

1) Algemeen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen in onze webshop. Indien u een bestelling plaatst op onze webshop dan aanvaardt u automatisch deze voorwaarden. U kan vooraf kennisnemen van deze vooraarden.

2) TOEPASSING. Uw bestelling, en dus de koopovereenkomst is definitief zodra de uitgever van je krediet- of debetkaart ons bevestigt dat de transactie is goedgekeurd. We aanvaarden Paypal, MasterCard, en bankoverschrijving. Weigert de uitgever van de kaart de betaling, dan wordt de bestelling niet uitgevoerd door ons. Goederen worden voor verzending klaargemaakt binnen de 24u na ontvangst van uw betaling.

3) FOTOS, BESCHRIJVINGEN, ENZ. Tenzij schriftelijk, onder uitdrukkelijke wijziging van deze algemene voorwaarden, anders werd bedongen, gelden onze foto’s, tekeningen, ontwerpen, afmetingen en gewichten, evenals andere gegevens slechts als benaderende beschrijving, en kunnen eventuele afwijkingen ervan, van welke aard dan ook nimmer door de klant ingeroepen worden om hetzij de afneming, hetzij de betaling te weigeren, hetzij de verbreking te bekomen of om schadevergoeding te vorderen.

4) PRIJZEN. Al onze prijzen, met uitzondering van de prestaties,vermeld op de webshop zijn vermeld btw inbegrepen. Een webshop is opgesteld door mensen, en mensen kunnen fouten maken, waarvoor voorbehoud. Indien het product dat u besteld onderhevig is aan een dergelijke fout, zullen we niet leveren, doch overgaan tot terugbetaling. De prijzen op de webshop zijn niet noodzakelijk dezelfde als in de winkel.

5) TRANSPORTKOSTEN zijn niet in de prijs begrepen, variëren van land tot land, enzijn ten laste van de klant. Voor bestellingen van materiaal tot 29kg is de verzending gratis vanaf een bedrag van 250€ excl. Btw. Goederen met een lengte van meer dan 1 meter en/of boven de 29kg kunnen niet aan de standaard transportprijs verzonden worden. Hiervoor dient u prijs aan te vragen. Besteld u ze toch zonder prijs aan te vragen, wordt uw bestelling geannuleerd. Voor transport van vissen, tenzij anders aangegeven is een supplement van minimum70€/karton en maximum 150€/karton verschuldigd, naargelang het gewicht en de bestemming.

6) LEVERING, TERMIJNEN. Wij trachten de door u bestelde goederen zo snel mogelijk bij u te bezorgen. Hiervoor zijn wij afhankelijk van een derde, nl de transporteur. Eventueel opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Indien de transporteur u goederen aanbiedt die visueel beschadigd zijn, weigert u de goederen, of indien u ze toch in ontvangst neemt, dient er uitdrukkelijk melding van gemaakt te worden op het leveringsborderel. Zonder dergelijke melding is vervanging niet mogelijk. Niet zichtbare beschadigde goederen, dienen binnen de 12u gemeld te worden per e-mail, samen met bewijsstukken. Wij leveren niet aan professionelen zonder dat zij onze goedkeuring vooraf vragen en dat wij hun dossier goedkeuren. Leveringen aan professionelen die geen aanvraag deden, en die toch geleverd werden, verplichten ons geenszinds naar de toekomst.

7) Herroepingsrecht In beginsel kan een aankoop binnen de 15 dagen teruggestuurd worden. Hierop bestaan echter uitzonderingen van producten die NIET KUNNEN TERUGGESTUURD WORDEN. Welke producten kunnen niet teruggestuurd worden. Alle producten uit de categorieën “koi”,” koivoer-visvoer”, “apotheek”, “waterkwaliteit”, en “polyesterwerken”. Lampen kunnen eveneens niet teruggestuurd worden, tenzij fysiek gebroken bij levering. Alle andere producten kunnen, tenzij vermeld bij de categorie, het voorwerp uitmaken van een terugzending. Enkel niet gebruikte, onbeschadigde en in originele verpakking teruggezonden producten komen in aanmerking voor volledige terugbetaling. In alle andere gevallen is de terugbetaling beperkt tot max. 25% van de aankoopprijs.

De verzendingskosten voor iedere terugzending zijn steeds ten uwe laste. Indien u goederen wenst terug te sturen dient u ons vooraf te contacteren per mail.Wij laten u dan de instructies voor terugzending geworden.De teruggezonden goederen dienen effectief aan het adres dat wij u bezorgen te worden terugbezorgd, niet naar een postpunt of afhaalpunt. Afwijkingen hieraan dienen vooreerst schriftelijk overeengekomen.Retouren aan een ander adres dan hetgeen wij u opgeven, komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

8) OVERMACHT is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die ons niet in staat stelt onze overeenkomst uit te voeren. Hieronder vallen stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen of het niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Zodra de situatie voorbij is voeren we de overeenkomst uit.

9) GDPR Indien u bij ons een bestelling plaatst op de webshop dient u een geldig telefoonnummer (voor contact bij levering) en e-mailadres (voor verzending van de factuur) op te geven. Deze gegevens blijven strikt vertrouwelijk en worden niet aan derden overgemaakt. Enkele malen per jaar informeren wij u over bijzondere aanbiedingen via deze weg.

10) GESCHILLEN. Betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtban¬ken van Brussel, met name de Vredegerechten en de Rechtbank van Koophandel.

11) Wie zijn wij

Dynamic Office NV Droogstraat 25 B-3350LINTER BTW BE0460.768.905

EXPLOITATIE VISSEN : Rue de Patignies 28 te B-5575 Sart-Custinne

X