Totaal: 0,00
Totaal: 0,00

Een vijverfilter is een vat, of bak, of ander medium dat tot doel heeft afvalstoffen uit het water te verwijderen. Het begrip afvalstoffen is zeer breed, en omvat zowel het zichtbare zweefvuil, (organisch afval, fecaliën e.d) als de onzichtbare chemische substanties (stikstof elementen, medicijnen, toxines). De vijverfilter draagt zodoende bij tot helder water, maar vooral tot een gezond water.

Een vijverfilter is voor de gesloten systemen zoals onze siervijver en koivijver onmisbaar omdat de volumes veelal te klein zijn om een autonome zelfregulerende biotoop te kunnen zijn.

Een vijverfilter kan volgens verschillende principes van filtratie werken, nl. mechanische filtratie, chemische filtratie of biologische filtratie.

De ideale vijverfilter zal een combinatie zijn van minstens 2 van deze, veelal biomechanische filtering.

X