Totaal: 0,00
Totaal: 0,00

De Sera watertest. Zeker kopen, want is zeer nuttig. Bij ons kan u de sera watertest voordelig kopen.

Een optimale waterkwaliteit in uw vijver is noodzakelijk voor gezonde vissen en een kristalheldere vijver. Onze ervaring leert dat een slechte waterkwaliteit de hoofdoorzaak is van zieke vissen, vijverproblemen en vissterfte. De watertest is daarom voor de koi-liefhebber een regelmatige noodzaak.

We adviseren de watertest regelmatig uit te voeren en er notities over bij te houden.

De sera watertest is noodzakelijk voor de volgende waterwaarden:

Watertest Ph – zuurtegraad watertest Sera
De pH- waarde zegt iets over de zuurgraad van het water. Een Ph waarde van 7 wordt aanzien als Ph neutraal. Is de Ph waarde lager dan 7, dan evolueert het water naar de zure kant. Boven de 7 is het water basisch.

Watertest Gh – algemene hardheid watertest Sera

De GH- waarde is een maat voor de totale hardheid van het water, nl. de hoeveelheid Calcium en magnesiumzouten die in het water aanwezig zijn. (ook wel mineralen genoemd). In Japan werkt men met een Gh van ongeveer 3°, dus zeer zacht water. Bij ons mag 8° aangehouden worden.

Watertest Kh – carbonaathardheid watertest. Sera

De Kh- waarde geeft de carbonaathardheid aan. Is de KH- waarde te laag, dan kan de pH- waarde snelle schommelingen vertonen. Als de KH- waarde minstens 5 is blijft de pH- waarde stabiel. Een KH- waarde van 8 is optimaal.

Watertest NH3 – ammoniak watertest Sera

Watertest NH4 – ammonium watertest Sera

Ammonium is een stof die afgescheiden wordt door de vissen. 75% ervan via de kieuwen, 25% via de uitwerpselen. Ammoniak is ammonium (Nh4 dat niet schadelijk is) dat door contact met zuurstof en waterstof atomen omgevormd wordt. Bij een hoge Ph, hoge watertemperatuur, en laagzoutgehalte wordt alle ammonium omgezet in ammoniak. Ammoniak (Nh3) is zeer schadelijk veroorzaakt ziektes en acute vissterfte.

Watertest NO2 – nitriet watertest Sera.

Nitriet (NO2) is ammoniak dat omgevormd is door bacteriën. Nitriet is ook zeer giftig en dus gevaarlijk voor uw vissen. Het nitrietgehalte mag niet hoger zijn dan 0,15 mg/ liter.

Watertest NO3 – nitraat watertest Sera

Nitraat (NO3) is nitriet dat door bacteriën is omgevormd. De waarde is best niet hoger dan 50mg/L. Een grotere waarde is op korte termijn weinig schadelijk, doch bij langere blootstelling zorgt het voor kleurafname, verminderde weerstand en groeivertraging.

Watertest PO4 – Fosfaat watertest Sera

Fosfaat (PO4) is ook een nevenproduct van d stikstofverwerking, het zijn restanten van zuren. . De waarde is best niet hoger dan 50mg/L. Een grotere waarde is op korte termijn weinig schadelijk, doch bij langere blootstelling zorgt het voor kleurafname verminderde weerstand en groeivertraging.

Watertest FE – ijzer watertest Sera

IJzer (Fe) is voor de vissen nodig voor de aanmaak van hemoglobine, belangrijk voor de zuurstofopname. De vissen krijgen die hoeveelheid binnen via de voeding. Vanaf 0.2 mg/L is ijzer in zacht water toxisch voor vissen.

Watertest Cu – koper watertest Sera

Koper (Cu) is voor vissen slechts in kleine hoeveelheden nodig voor de aanmaak van enzymen. Koper is best niet aanwezig in het vijverwater. Vanaf 0.1 mg/L is koper toxisch voor Koi. In zacht water is het nog giftiger.

Toont alle 11 resultaten

X