Totaal: 0,00
Totaal: 0,00

UV-C LAMPEN : WAT MOET U EROVER WETEN ?

Zoals gezegd is UV-C straling schadelijk voor de ogen. Vermijd derhalve rechtstreeks in het UV-C licht te kijken. Als je een dompel UV-C eenheid gebruikt moet men vooral zeer voorzichtig zijn, zoniet is de kans op oogletsel niet uitgesloten. Dit model wordt ook afgeraden als u kinderen heeft die toegang hebben tot die faciliteiten.

Er zijn twee types UV-C lamp op de markt, UV-C kwikhoudende lampen , of UVC lampen gebaseerd op amalgaam. Het verschil ligt in de kracht en de levensduur van de lamp en natuurlijk ook in de prijs.

UV-C amalgaam lamp is de nieuwe generatie van lampen waarvan de UVC straling nog krachtiger is dan die van klassieke kwikhoudende lampen. Ook de levensduur van de amalgaamlamp gaat van het enkele naar het dubbele , dwz een gemiddelde van 12.000 branduren met slechts een verlies van 20% gedurende de eerste 9.000h.

Het is dus aangewezen uw UV-C lamp ieder seizoen te vervangen teneinde een optimale capaciteit te behouden, tenzij u opteert voor de duurdere amalgaamlampen.

U vindt onze verschillende T5-lampen , PL , TL , en amalgaamlampen op de site.

Lampen worden enkel omgewisseld als ze beschadigd bij u aangeleverd worden, EN U ER MELDING VAN GEMAAKT HEEFT OP HET AFLEVERINGSBORDEREL.

KWARTSGLAS : WAT MOET U EROVER WETEN?.

Kwartsglas is een glas verkregen door het smelten van kwartszand of zand met een zeer hoge gehalte aan siliciumdioxide, zonder toevoeging van producten die het smeltpunt verlagen.

Het kwartsglas is de glazen behuizing die rond de lamp zit, en die de lamp afschermt, zodoende dat ze niet in contact komt met het water. Het is een robuust glas van zeer hoge zuiverheid om een optimale en maximale straling te bekomen. Het is echter niet vorstvrij, zodoende dient u in de winter als uw UVC filter buiten werking is , deze te ledigen, zoniet riskeert u dat uw kwartsglas vorstschade oploopt en dient vervangen te worden.

Dit wil echter niet zeggen dat het kwartsglas nooit moet vervangen worden, integendeel, het kwartsglas is ook onderhevig aan slijtage. Ieder jaar verliest het ongeveer 25% aan capaciteit, dwz dat het 25% minder straling doorlaat. Het is dus raadzaam iedere 2 jaar het kwartsglas te vervangen.

X